Borgerservice

Siden 1.1.2011 har du kunnet få hjælp til en række borgerserviceopgaver på bibliotekerne

Borgerservice i Favrskov Kommune er rykket tættere på din hverdag, da du siden 1.1.2011 har kunnet få hjælp til en række borgerserviceopgaver på bibliotekerne i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup. Se pressemeddelelsen, der blev lavet i forbindelse med starten.

Personalet på bibliotekerne er parate til at guide dig, hvad enten du har brug for hjælp til at bruge kommunens selvbetjeningsløsninger, at få udstedt en NemID, eller er i tvivl om, hvor i kommunen, du skal henvende dig.

Bibliotekernes åbningstider betyder, at du også kan få borgerservice flere aftener om ugen og på lørdage.
Se desuden telefon- og åbningstider for borgerservicecentret i Hinnerup. Telefoniske henvendelser til borgerservice foregår til borgerservicecentret.

Bemærk at der nu kan fås hjælp til online selvbetjening  på favrskov.dk om aftenen:
Søndag-torsdag kl. 18.30-22.00
Tlf. 70 20 00 00  

Desuden er der hotline til borger.dk - hjælp til information og selvbetjening:
Mandag-fredag kl. 08.00-18.00
Tlf. 18 81 eller
Tlf. 70 10 18 81

Udbetaling Danmark og Lov om Digital Selvbetjening

Den 1.10. 12 overgik sagsbehandling og udbetaling af familieydelser  (børnetilskud, børne - og ungeydelse og underholdsbidrag) til det nye Udbetaling Danmark. Læs mere på www.borger.dk/familieydelser
Derfor skal du kontakte Udbetaling Danmark på 70 12 80 62, hvis du har spørgsmål om familieydelser.

Dette er første skridt, dels mod overdragelse af en lang række borgerserviceopgaver til Udbetaling Danmark, dels mod øget digital selvbetjening. Det kommende halve år overgår flere opgaver til Udbetaling Danmark, og generelt overgår en række borgerserviceopgaver til ”obligatorisk selvbetjening”. 
Pr. 1.12. 12 er der bl.a. obligatorisk selvbetjening af flytning, sundhedskort og EU-sygesikringskort.

Bibliotekerne kan bl.a. hjælpe med:

•Digitale selvbetjeningsløsninger

•Flytning (obligatorisk digital selvbetjening pr. 1.12.12)

•ID-kort til unge

•NemID

•Nyt sundhedskort (gult) og EU-sygesikringskort (blåt) (obligatorisk digital selvbetjening pr. 1.12.12)

•Pensionistrabat til DSB/Arriva og medielicens

•Påtegning af feriekort

Udlevering af batterier mv. til høreapparater

•Udlevering af blanketter

Ansøgninger, blanketter og anden post til kommunen kan fremover afleveres på bibliotekerne.

Hjælp til selvbetjening

Med en NemID kan du selv bestille sundhedskort, skifte læge og meget andet over internettet, præcist når det passer dig. Du finder Favrskov Kommunes selvbetjeningsløsninger på www.favrskov.dk/selvbetjening  eller www.borger.dk 

Pas på pas og kørekort

Udover borgerservice på bibliotekerne har Favrskov Kommune ét samlet borgerservicecenter på Skovvej 20, 8382 Hinnerup.
Skal du have udstedt eller fornyet dit pas eller kørekort sker det fremover ved personlig henvendelse i det fælles borgerservicecenter i Hinnerup.
Borgerservice på bibliotekerne udsteder og fornyer ikke pas og kørekort.


Handlinger tilknyttet webside